Finansinė atskaitomybė

Taryba užtikrina, kad jos pagrindinės vertybės būtų įtvirtintos jos veikloje ir būtų užtikrintos taikant šią valdymo priemonę

Finansinė atskaitomybė

Valstybės lėšos naudojamos labai aiškiai ir atsakingai. Taryba svarsto ir tvirtina metinį biudžetą viešuose tarybos posėdžiuose ir tai daro pagal 2001 m. Vietos valdžios įstatymo nuostatas. Ji rengia, svarsto ir viešai tvirtina savo metinę finansinę ataskaitą (AFS) kiekvienų finansinių metų pabaigoje pagal teisės aktų nuostatas. Visus metus Įmonių politikos grupė ir taryba yra informuojama apie esamą Tarybos finansinę padėtį, susijusią su išlaidų ir pajamų surinkimu bei bankiniais susitarimais.

Su 2015 m. Tarybos biudžetu galima susipažinti čia

Yra 2014 m. AFS čia

2015 m. AFS pasirodys netrukus

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do