2024 m. patogumų subsidijų schema

Kilkenio grafystės taryba parengė metinę patogumų subsidijų schemą, skirtą padėti savanoriškoms organizacijoms aprūpinti ir (arba) tobulinti patogumus 2024 m.

2024 m. patogumų subsidijų schema

Kilkenio apygardos taryba šiuo metu priima paraiškas dėl 2024 m. patogumo subsidijų schemos tiek Kilkenio miestui, tiek apygardai. Pirmenybė bus teikiama bendruomeniniams projektams, kurie, kaip manoma, teikia daugiausia naudos vietos bendruomenei.

Darbai neturi būti pradėti tol, kol nepatvirtintas dotacijos finansavimas, ir bus tikrinami prieš išduodant finansavimą.

Atsisiųskite paraiškos formą ir kriterijus

Galutinė pilnai užpildytų anketų gavimo data yra 5 m. kovo 29 d., penktadienis, 2024 val.


Daugiau informacijos galite gauti Parkų departamente, Kilkenio apygardos taryboje, grafystės salėje, John Street, Kilkenny.

Susisiekite su Lisa Bourke 056-7794441 arba el. lisa.bourke@kilkennycoco.ie

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do