Privatumo politika

Kilkenny apygardos taryba visiškai gerbia jūsų teisę į privatumą. Taryba nerinks jokios asmeninės informacijos apie jus savo svetainėse be jūsų aiškaus leidimo. Bet kokia informacija, kurią pateikiate Kilkenio apygardos tarybos svetainėse, bus traktuojama laikantis aukščiausių įmanomų saugumo ir konfidencialumo standartų, griežtai laikantis 1988–2018 m. duomenų apsaugos aktų.

Kilkenny apygardos tarybos svetainė yra www.Kilkennycoco.ie. Šis pareiškimas apibūdina mūsų privatumo politiką, susijusią su šia svetaine. Taryba pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti privatumo pareiškimo apimtį.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra Kilkenio apygardos taryba, John Street Kilkenny grafystės salė

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Duomenų apsaugos pareigūnas, įmonės paslaugos,

Kilkenio apygardos taryba, grafystės salė, John Street, Kilkenny

Telefonas: 056 7794070

paštas:dataprotection@kilkennycoco.ie

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Kilkenny apygardos taryba savo svetainėje nerinks jokių jūsų asmeninių duomenų, išskyrus informaciją, kuri pateikiama naudojant žiniatinklio formas arba savanoriškai el. paštu pateiktą informaciją. Bet kokia tokiu būdu pateikta informacija nėra prieinama jokioms trečiosioms šalims, o Kilkenio apygardos taryba ją naudoja tik tais tikslais, kuriems ji teikiama.

Įrašoma techninė jūsų apsilankymo Kilkenny apygardos tarybos svetainėse informacija, įskaitant IP adresus, naršyklės informaciją ir žiniatinklio paieškos terminus. Ši informacija bus naudojama tik statistikos ir svetainės valdymo tikslais.

Pagrindinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra toks:

  • kai tvarkymas yra būtinas siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas); 
  • kai tvarkyti būtina, kad būtų galima atlikti užduotį, atliekamą visuomenės labui arba vykdant viešuosius įgaliojimus, suteiktus duomenų valdytojui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas);
  • Be to, mes galime tvarkyti duomenis tiek, kiek tai būtina sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (6 str. BDAR 1 punkto b papunktis).  
  • Ribotomis aplinkybėmis, kai duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Bet kokius tarybos surinktus Asmens duomenis viduje naudoja tik tarybos darbuotojai, siekdami teikti ir (arba) tobulinti savo paslaugas visuomenei ir Jums. Kartais asmens duomenų reikia norint teikti paslaugas, žr Duomenų apsaugos politika Daugiau informacijos. Kai kurios mūsų svetainės yra priglobtos ne Airijoje, tačiau visos svetainės yra ES. Slapukų duomenys analizuojami naudojant Google Analytics, taip pat naudojame New Relic našumo analizės paslaugas, kurios visos naudoja slapukus našumui stebėti ir žiniatinklio programų paslaugoms tobulinti. Šie slapukai ir jų renkami duomenys yra išsamiai aprašyti mūsų svetainėje Cookies puslapis. Informacija apie slapukus

Saugojimo laikotarpiai

Svetainės analitiniai duomenys šiuo metu saugomi 12 mėnesių, naudodamiesi mūsų slapukų konfigūravimo įrankiais galite atsisakyti analitinių slapukų

Teisės susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti/ištrinti/Teisės nesutikti, kad būtų tvarkomi.

Jūs turite teisę prašyti, kad ištrintume visus mūsų surinktus asmens duomenis arba ištaisytume ir ištaisytume bet kokias šių duomenų klaidas. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. kontaktas dataprotection@kilkennycoco.ie

Galite atsisiųsti mūsų Duomenų apsaugos prieigos užklausos forma.docx (dydis 31.8 KB)

Jei tvarkymas grindžiamas sutikimu, teisė atšaukti sutikimą

Jei mūsų turimi asmens duomenys apie jus buvo renkami remiantis jūsų sutikimu, turite teisę atšaukti sutikimą ir prašyti tuos duomenis ištrinti. kontaktas dataprotection@kilkennycoco.ie

Pareiga pateikti asmens duomenis

Siekdama teikti Jums tam tikras paslaugas, Taryba reikalauja Jūsų asmens duomenų ir negali teikti paslaugų be šių duomenų. Kai taryba reikalauja šių duomenų, jums bus aiškiai nurodyta, kokius asmens duomenis Taryba turės saugoti ir tvarkyti. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų Duomenų apsaugos politika ir praktikos kodeksas ir taip pat Nacionalinė duomenų saugojimo politika

Teisė į skundą

Jei turite kokių nors rūpesčių ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba Kilkenio apygardos tarybos atsakymų į jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos komisaro biurui. www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us
Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų Duomenų apsaugos politika ir praktikos kodeksas.pdf (dydis 372.9 KB).

Norėdami gauti daugiau pagalbos duomenų apsaugos klausimais, kreipkitės:

Duomenų apsaugos pareigūnas, įmonės paslaugos,

Kilkenio apygardos taryba, grafystės salė, John Street, Kilkenny

Telefonas: 056 7794070

paštas: dataprotection@kilkennycoco.ie

Žodynas

Interneto naršyklė - Programinė įranga, kurią naudojate tinklalapiams skaityti. Pavyzdžiai yra „Microsoft Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Firefox“, „Safari“ arba „Opera“.

IP adresas – Jūsų kompiuterio (arba interneto įmonės kompiuterio) identifikavimo informacija, išreikšta „interneto protokolo“ kodu. Kiekvienas kompiuteris, prijungtas prie interneto, turi unikalų IP adresą, nors adresas gali būti ne tas pats kiekvieną kartą, kai užmezgamas ryšys.

Cookies - Slapukas yra duomenų blokas, kurį žiniatinklio serveris talpina vartotojo kompiuteryje. Paprastai jis naudojamas siekiant palengvinti naršymą svetainėje. Tačiau tai taip pat yra naudinga priemonė svetainei identifikuoti vartotoją, sekti vartotojo kelią per svetainę ir nustatyti pakartotinius to paties vartotojo (arba to paties vartotojo įrenginio) apsilankymus svetainėje. Tada svetainės savininkas gali nustatyti atskirų vartotojų naršymo įpročius – ir visa tai galima padaryti be vartotojo žinios ar sutikimo.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do