Paskelbimo schema pagal Informacijos laisvės įstatymą, 2014 m

Paskelbta 14 m. balandžio 2016 d

Įvadas:

Kilkenio apygardos taryba parengė ir paskelbė a Publikavimo schema dėl Tarybos informacijos pagal a Modelis ir gairės padarė Valstybės išlaidų ir reformų ministras pagal Informacijos laisvės įstatymo 8 skirsnį, 2014 m.

Schema įsigalioja 14 m. balandžio 2016 d.

Schemos tikslas:

Schema skirta kuo labiau palengvinti informacijos teikimą, išskyrus informaciją, kuriai taikoma išimtis pagal įstatymą ir rengiant, peržiūrint ar peržiūrint Publikavimo schema, FOI įstaiga atsižvelgia į visuomenės interesus:

a) suteikiant galimybę visuomenei susipažinti su FOI įstaigos turima informacija;

b) FOI institucijos priimtų sprendimų motyvų paskelbimas; ir

c) su jos veikla ir funkcijomis bendrai susijusios informacijos, svarbios arba įdomios plačiajai visuomenei, skelbimas. 

Schemos formatas ir prieiga:

Schema veikia žiniatinklyje, joje pateikiamos nuorodos į informaciją, pateiktą toliau pateiktose šešiose antraštėse, kuri bus atnaujinta, kaip numatyta įstatyme. Taip pat susitarus bus galima apžiūrėti popierinę kopiją.

Šeši informacijos rinkiniai:

Informacija pateikiama šiomis šešiomis antraštėmis:

Bendra informacija apie Kilkenny apygardos tarybąTeikiamos funkcijos ir paslaugos

Sprendimų priėmimo procedūrosfinansinė informacija 

Informacija apie pirkimąReguliariai skelbiama ir įvairi informacija

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do