Valdymo susitarimai

Priemonės, užtikrinančios atskaitomybę, skaidrumą, reagavimą, prieinamumą, lygybę, dalyvavimą, paslaugų tobulinimą ir vertinimą, yra įtrauktos į organizaciją.

Valdymo susitarimai

Taryba yra įsipareigojusi laikytis pagrindinių savo vertybių – atskaitomybės, skaidrumo, reagavimo, prieinamumo, lygybės, dalyvavimo, paslaugų tobulinimo ir vertinimo, sustiprinto vietos demokratinio proceso ir valdymo, bendruomenės lyderystės ir piliečių įsitraukimo, prieinamumo, skaidrumo, atvirumo, dalyvavimo ir lygybės. , reagavimas ir efektyvumas, pasitikėjimas ir sąžiningumas, atskaitomybė ir biudžeto kontrolė bei maksimalus ribotų išteklių panaudojimas. Taryba užtikrina, kad šios vertybės būtų įtrauktos į Organizacijų veiklą ir būtų užtikrintos šiomis valdymo priemonėmis:

(Žiūrėkite atskiras nuorodas kairėje pusėje)

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do