STRATEGINĖS POLITIKOS KOMITETAI (SPK)

ĮGALIOJIMAI

Strateginės politikos komitetai (SPC) yra miestų ir apskričių tarybų vietos valdžios komitetai, į kuriuos įeina išrinkti tarybos nariai, verslo, ūkininkavimo interesų, aplinkosaugos/apsaugos grupių, profesinių sąjungų ir bendruomenių bei savanorių nariai.

Strateginės politikos komitetų (SPK), kaip Tarybos komitetų, užduotis yra patarti ir padėti Tarybai formuojant, plėtojant ir peržiūrint politiką. SPC kompetencija yra spręsti tik politikos klausimus, todėl jie yra strateginio pobūdžio. Jie neturi įgaliojimų, susijusių su įprastiniais veiklos klausimais, susijusiais su paslaugų teikimu. SPC sistema skirta Tarybos nariams ir atitinkamų sektorių interesams suteikti galimybę visapusiškai dalyvauti politikos formavimo procese nuo ankstyvųjų etapų.

Kilkenio apygardos taryba patvirtino savo Strateginės politikos komiteto sistemos įgyvendinimo schemą 2019–2024 m.

Schemoje numatytas siūlomas SPK skaičius, politikos konfigūracija, funkcijos, skaičius kiekviename komitete ir bendra struktūra [lentelė toliau] sektorių atstovavimui penkiuose (5) Strateginės politikos komitetuose, būtent:

SPC 1: ekonominė plėtra, įmonių parama ir turizmas, planavimas ir plėtra
SPC 2: Transporto politika/Mobilumo valdymas ir vandens paslaugos
SPC 3: Būstas
SPC 4: Aplinkos apsauga, klimato veiksmai ir energija
SPC 5: bendruomenės, kultūros ir priešgaisrinės tarnybos

Priimtoje schemoje pateikiami pasiūlymai dėl pačių sektorių atstovų atrankos, kuriuos atlieka patys sektoriai per Visuomenės dalyvavimo tinklą (PPN), ir nurodytas preliminarus sektoriaus (-ių) priskyrimas kiekvienam SPC ir kiekvieno sektoriaus atstovų skaičius kiekvienam SPC.

Strateginės politikos komiteto politika 2019–2024 m

Strateginės politikos komiteto gairės 2019–2024 m

SPC 1: Ekonomika, plėtra, įmonių parama ir turizmas, planavimo ir plėtros politika

SPC 2: Transporto politika/Mobilumo valdymas ir vandens paslaugos

SPC 3: Būstas

SPC 4: Aplinkos apsauga, klimato veiksmai ir energija

SPC 5: bendruomenės, kultūros ir priešgaisrinės tarnybos

 

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do