Generalinis direktorius

Taryba užtikrina, kad jos pagrindinės vertybės būtų įtvirtintos jos veikloje ir būtų užtikrintos taikant šią valdymo priemonę

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius savo vykdomąsias funkcijas atlieka vadovo įsakymu ir gali deleguoti pareigas vyresniajai vadovybei ir kitiems vyresniesiems darbuotojams. Išrinktiems nariams kas mėnesį pateikiami generalinio direktoriaus įsakymai. Generalinis direktorius ir vyresnioji vadovų grupė yra atsakingi už išrinktos tarybos sprendimų įgyvendinimą, padedančius Tarybai nustatyti strateginę kryptį ir kasdienę tarybos veiklą, įskaitant veiklos valdymą ir vadovavimą bei darbuotojų ugdymą.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do