Kilkenio apygardos tarybos audito komitetas

Audito komitetas atlieka nepriklausomą vaidmenį patardamas Tarybai finansinės atskaitomybės procesų, vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir audito klausimais.

Pagal Kilkenio apygardos taryboje veikiančius valdymo susitarimus Audito komitetas atlieka nepriklausomą vaidmenį patardamas Tarybai finansinės atskaitomybės procesų, vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir audito klausimais. Komitetas veikia pagal rašytinę chartiją, kurią patvirtina Kilkenio apygardos taryba. 

Komiteto nariai

Komiteto nariai yra šie:

  • Daktaras Šonas Bredis. Komiteto pirmininkas.
  • Daktarė Maura Joyce.
  • Ponas Joe Allenas.
  • Cllr. Fidelis Doherty. Piltauno savivaldybė
  • Cllr. Andrew McGuinnessas. Kilkenny miesto savivaldybės rajonas

Audito komiteto funkcijos

Audito komiteto funkcijos nustatytos 59 m. Vietos valdžios įstatymo 2014 skirsnyje
2014 m. vietos valdžios reformos įstatymas, 59 skirsnis (irishstatutebook.ie)

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do