Neįgalumo pažymėjimo prašymo formų informacija

Neįgaliojo prieigos pažymėjimas oficialiai patvirtina, kad darbų projektavimas atitinka Statybos taisyklių M dalį. Jei reikalingas priešgaisrinės saugos sertifikatas, greičiausiai reikalingas neįgaliojo prieigos pažymėjimas.

Prieigos neįgaliesiems pažymėjimas

Neįgaliojo prieigos pažymėjimas (DAC) oficialiai patvirtina, kad tam tikrų darbų projektavimas atitinka Statybos taisyklių M dalies reikalavimus. Statybos taisyklių M dalis turi tiesioginės įtakos geometriniam pastato išplanavimui (pvz., automobilių stovėjimo aikštelė, įėjimai, koridoriai, liftai, laiptai, sanitariniai mazgai ir kt.). Todėl patariame, kad norint išvengti taisomųjų darbų, M dalies reikalavimai turėtų būti atsižvelgta ankstyvosiose statybos projekto projektavimo stadijose.
Jei reikalingas priešgaisrinės saugos sertifikatas, gali prireikti DAC.
Naujas arba esamas pastatas negali būti atidaromas, eksploatuojamas ar gyvenamas, nebent pastatų kontrolės institucija yra suteikusi DAC (arba peržiūrėtą neįgaliųjų prieigos pažymėjimą).
Atitikties sertifikatas užbaigus negali būti tvarkomas be DAC, jei reikalingas DAC.

2018 m. Statybos kontrolės (pakeitimo) nuostatai (526 m. SI Nr. 2018) įsigaliojo 17 m. gruodžio 2018 d.
2018 m. Pastatų kontrolės (pakeitimas) reglamentas atskiria neįgaliojo prieigos pažymėjimo reikalavimą nuo reikalavimų priešgaisrinės saugos pažymėjimui ir aiškiai nurodo pastatus ar darbus, kuriems reikalingas / nereikalaujamas neįgaliojo prieigos pažymėjimas, atsižvelgiant į dalies reikalavimus. M (Prieiga ir naudojimas) Statybos taisyklių antrojo priedo. Pakeitimu pirmiausia paaiškinama neįgaliųjų prieigos pažymėjimų taikymas esamiems pastatams, kai jie vėl pradedami naudoti.
Kad nekiltų jokių abejonių, šiuo pakeitimu nekeičiamas reikalavimas dėl priešgaisrinės saugos sertifikato, kuris išlieka toks pat, kaip ir III dalyje nustatyta gaisrinės saugos sertifikatas. Atitinkamai 9 metų SI Nr.2014 nuostatos, reikalaujančios teisės aktų nustatyto atestavimo, lieka nepakitusios. Dėl gaisrinės saugos sertifikatų kreipkitės į mūsų priešgaisrinę tarnybą.

2018 m. statybos kontrolės (pakeitimo) nuostatai (526 m. SI Nr. 2018) įsigaliojo 17 m. gruodžio 2018 d.
01-Circular-BC06_2018.pdf

2021 Form_DAC_KKCoCo.pdf
2021 Form_DAC_KKCoCo.docx

jei jūsų projektas jau turi DAC ir dizainas labai pasikeitė, tada „Patikslintas neįgaliųjų prieigos pažymėjimas“ greičiausiai reikia

Prašymo formos;

2021 m. peržiūrėta_DAC_KK_Co_Co-Form.pdf
2021 m. peržiūrėta_DAC_KK_Co_Co-Form.docx

M dalis Prašymų dėl negalios / prieigos registras

Nuo 2010 iki 2021 m. Registruokitės visais metais --- Greitas patikrinimas naudojant planavimo nuorodas
Daugiau informacijos pateikiama toliau pateiktuose metiniuose registruose nuo 2010 m
2010 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2011 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2012 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2013 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2014 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2015 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2016 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2017 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2018 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2019 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2020 m. registracija ---M dalis-Paraiškos
2021 m. registracija ---M dalis-Paraiškos

Standartų ir gairių nuorodos 

Pastatų kontrolės taisyklės, susijusios su DAC, pateikiamos žemiau   
Pastatų kontrolės (pakeitimo) nuostatai 2018 (526 m. SI Nr. 2018)

Standartų ir gairių nuorodos
Techninių rekomendacijų dokumentas M – Prieiga ir naudojimas (2010 m.)
Techninių rekomendacijų dokumentas M – Prieiga ir naudojimas (2010) – Struktūrinė schema
Techninių rekomendacijų dokumentas M – Prieiga ir naudojimas (2010 m.) – Pastatų kontrolės pareigūno mokymo vadovas

Departamento statybos standartų svetainė;  https://www.gov.ie/en/publication/95d00-building-standards/?referrer=http://www.housing.gov.ie/housing/building-standards/building-standards

Jei čia neatsakyta į jūsų klausimą, galite susisiekti

Anne Britton
Technikas,
pastato kontrolė,
Tel.: 056 7794029
El. paštas: anne.britton@kilkennycoco.ie

Paskutinį kartą atnaujinta 24 m. sausio 2022 d

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do