Statybos gaminių reglamentas

Statybos gaminių reglamentas

1 m. liepos 2013 d. ir nuo jos pagal reglamentą (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią suderintas statybos produktų rinkodaros sąlygas ir panaikinanti Tarybos direktyvą 89/106/EEB (vadinamas Statybos produktų reglamentu arba CPR), CE ženklas bus privalomas visiems į rinką pateiktiems statybos produktams, kuriems taikomi darnieji standartai. Statybos produktų reglamentu siekiama užtikrinti, kad naudojant eksploatacinių savybių deklaracijas būtų prieinami patikimi duomenys apie statybos produktus, pateikiamus Europos rinkai.

Vienodus statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo metodus siūlys:

  • gamintojai, deklaruodami savo gaminių eksploatacines savybes, bet ir
  • valstybių narių valdžios institucijos, nustatydamos joms reikalavimus, ir iki
  • jų naudotojai (architektai, inžinieriai, konstruktoriai...), renkantis gaminius, tinkamiausius pagal paskirtį statybose.

Siuntiniai

 

Kontaktinė informacija nurodyta reg 11.

Ponas Denisas Malone'as

Pastatų kontrolės pareigūnas

Telefonas 056 7794012

Denis.malone@kilkennycoco.ie

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do