Personalo instruktažas ir mokymas

Kad priešgaisrinės saugos programa būtų veiksminga, darbuotojai turi būti susipažinę su su jais susijusiomis priešgaisrinės saugos programos dalimis. Darbuotojams turėtų būti suteiktas išsamus instruktažas ir mokymas, kad jie galėtų atlikti savo funkcijas pagal programą.

Visi darbuotojai turėtų būti mokomi:

  1. Kasdienės priešgaisrinės priemonės
  2. Avarinės procedūros
  3. Pirmoji pagalba gaisro gesinimas

Visi darbuotojai gaisro atveju turėtų gauti rašytinę skubios pagalbos procedūrų ir bet kokių kitų jiems pavestų užduočių procedūrų kopiją.

Visi darbuotojai taip pat turėtų būti išmokyti naudotis pirmosios pagalbos gaisro gesinimo įranga.

Jei buvo sudaryta konkreti gaisro gesinimo komanda, tiems, kurie buvo paskirti į komandą, reikės tolesnių instruktažų ir mokymų su gaisro gesinimo įranga.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do