Aktyvios priešgaisrinės saugos priemonės

Aktyvios priešgaisrinės priemonės – tai sistemos, kurios įsijungia arba turi būti įjungtos kilus gaisrui.

Aktyvios priešgaisrinės apsaugos priemonės apimtų gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemas, avarinį apšvietimą ir gaisro gesinimo įrangą. Priešgaisrinės saugos valdymas pastate turi apimti išsamų aktyviųjų ir pasyviųjų gaisrinės saugos priemonių pastate įvertinimą.

Reikėtų atkreipti dėmesį į visus priešgaisrinės saugos priemonių trūkumus ir parengti taisomųjų darbų programą, kad pastatas būtų atnaujintas iki priimtino standarto.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do