Visuomenei teikiamos paslaugos

B. Visuomenei teikiamos arba teiktinos paslaugos

Mūsų siūlomos paslaugos: Informacija apie organizacijos teikiamas funkcijas ir paslaugas bei sprendimų priėmimo procesą

Šiame skyriuje Kilkenio apygardos taryba pateikia išsamią informaciją apie:

Viešosios paslaugos, įskaitant teisės akto / schemos administravimą (pvz., dotacijų schemos)

  • Kaip galima gauti tokias paslaugas
  • Kiek kainuoja prieiga prie tokių paslaugų, jei tokių yra
  • Tokių paslaugų administravimas
  • Su tokiomis paslaugomis susijusias teises peržiūrėti arba apskųsti
  • Su šiomis funkcijomis / paslaugomis susiję mokslinių tyrimų projektai

Visuomenei teikiamos paslaugos

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do