Miesto ir kaimo atnaujinimo programa, 2022 m

2022 m. schemoje pirmenybė bus teikiama laisvų darbo vietų ir aplaidumo miestuose ir kaimuose problemai spręsti. Kiti projektai, kurie bus sveikintini, yra regeneravimo projektai, kuriais remiami aktyvūs ir gyvybingi miestų ar kaimų centrai, nuotolinis darbas, parduotuvių fasadai ir gatvių fasadai, žaliosios erdvės ir parkas.

„Town & Village 2022“ susidomėjimo išraiškos forma.docx (dydis 299.1 KB) 

TVRS-2022-Scheme-outline.pdf (dydis 919.1 KB)

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do