CPO Nr. 1 2023 – apleista vieta, Lwr Bridge Street, Callan

APLEISTŲ VIETŲ AKTAS, 1990 m

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

KILKENNY APSKRITIES TARYBA

1 metų priverstinio pirkimo užsakymas Nr

Pranešimas apie UŽSAKYMĄ


Apleista vieta Lower Bridge Street, Callan, Co. Kilkenny

kadangi šiame sąraše aprašyta žemė yra apleista teritorija, kaip apibrėžta 1990 m. Apleistų vietovių įstatyme (toliau – Aktas);

IR KADANGI Kilkenio apygardos taryba (toliau – vietos valdžia) laikėsi įstatymo 15 skirsnio nuostatų, susijusių su minėta žeme;

IR KADANGI vietos valdžios institucijai buvo pateiktas prieštaravimas pagal įstatymo 16 straipsnį ir vėliau buvo atšauktas.

DABAR, TODĖL, vietos valdžia, vykdydama įstatymo 17 skirsniu jai suteiktus įgaliojimus, įsakė, kad žemė, aprašyta šiame sąraše, pateiktame prie jo pridėtame žemėlapyje, 26 m. Balandžio 2024 d, suteikia vietos valdžiai paprastą mokestį be suvaržymų ir bet kokio turto, teisių, nuosavybės teisių ir interesų.

Šio įsakymo suteikimo kopiją ir žemėlapį su turtu galima apžiūrėti įprastomis darbo valandomis adresu Kilkenio apygardos tarybos planavimo skyrius, grafystės salė, John Street, Kilkenny ir Callan biblioteka, Clonmel Road, Callan, Kilkenny grafystė.

TVARKARAŠTIS

4 Nėra iš dalies pastatytų apleistų namų apleistoje vietoje Lower Bridge Street, Callan, Kilkenny grafystėje, tiksliau pažymėta raudona spalva pridedamame žemėlapyje.

Pasirašyta, tai 20th 2024 m. kovo diena

Annette Fitzpatrick

Miesto atkūrimo pareigūnas

Peržiūrėkite visą informaciją mūsų konsultacijų portale Konsultuokitės.kilkenny.ie

 https://consult.kilkenny.ie/en/consultation/cpo-no-1-2023-derelict-site-lower-bridge-street-callan

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do