Laisva darbo vieta – vykdomasis technikas 2024/O/P/T/36

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

KILKENNY APSKRITIES TARYBA

 Kvalifikuoti asmenys kviečiami teikti paraiškas šioms pareigoms:

 VYKDOMASIS TECHNIKAS

 [ATVIRAS KONKURSAS]

 Konkurso numeris: 2024/O/P/T/36

 Atlyginimo skalė: Dabartinė pareigų atlyginimo skalė yra €49,899 mažiausiai iki €59,701 didžiausią skalę, įskaitant LSI.

 Vadovaujantis aplinkraščiu EL02/2011, asmenys, netarnaujantys vietos valdžios institucijų darbuotojams, turi būti priskirti prie minimumo.

 Bus sudaryta komisija, kurioje bus galima užimti atitinkamas laisvas darbo vietas.

 Užpildytų paraiškų priėmimo galutinis terminas: 26 m. birželio 2024 d., penktadienis, 4.00 val.

 Geriausios Paraiškos forma kartu su Įdarbinimo gairių knygelė galima gauti Kilkenny apygardos tarybos svetainėje arba iš šios nuorodos: https://submit.link/2KC

 Kilkenio apygardos taryba pasilieka teisę įtraukti kandidatus į trumpąjį sąrašą, atsižvelgdama į pareigoms keliamus reikalavimus, taip pat į bet kokią paraiškos formoje pateiktą informaciją.

 KILKENNY APSKRITIES TARYBA – LYGIŲ GALIMYBIŲ DARBDAVIAS

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do