Praktikos kodeksai arba gairės

Praktikos kodeksai ir gairės

Išrinkti Tarybos nariai ir darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad atlikdami savo pareigas laikytųsi aukščiausio etiško elgesio. 2001 m. Vietos valdžios įstatyme nustatyta persvarstyta etikos sistema ir visiems vietos valdžios tarnybų darbuotojams nustatyta įstatyminė pareiga išlaikyti tinkamus sąžiningumo, elgesio ir rūpinimosi viešuoju interesu standartus bei veikti pagal įstatymus. Tai turi būti pasiekta laikantis elgesio kodekso, kuris buvo paskelbtas visiems išrinktiesiems nariams ir darbuotojams.

Galima rasti Tarybos narių elgesio kodeksus čia & Darbuotojams čia

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do