Strateginės politikos komitetų vaidmuo

SPC vaidmuo.

Strateginės politikos komitetų vaidmuo

Kilkenio apygardos taryba parengė Strateginės politikos komiteto schemą, kuri atitiktų naujai išrinktos tarybos gyvavimo trukmę (2014–2019 m.). SPC vaidmuo – padėti Tarybai formuoti, plėtoti ir peržiūrėti politiką; atspindi pagrindines vietos valdžios funkcijas ar paslaugas platesniame kontekste, turi būti pritaikyti vietos valdžios dydžiui, narystei ir administraciniams ištekliams, o trečdalis jų narių sudarytų iš su komitetų darbu susijusių sektorių. SPC vienija ir išrinktus narius, ir žmones, aktyviai dirbančius su socialinėmis, ekonominėmis, kultūros ir aplinkosaugos institucijomis, kuriant ir peržiūrint su tarybos paslaugomis susijusią politiką. SPC teikia išrinktiems nariams išorines nuomones, kai jie atlieka savo strateginį vaidmenį plėtojant vietos valdžią, įskaitant politikos kūrimo ir priežiūros funkcijas vietos valdžios institucijoje.

Pateikiama visa informacija apie 5 SPC čia

Yra SPC posėdžių darbotvarkės ir protokolai čia

Yra priimta SPC schema čia

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do