Pusantro milijono išmokėta kaip dotacijos šuliniams Kilkenny

1.5 mln. EUR IŠMOKAMAS ŠULINIŲ DOTACIJOMIS KILKENIJE

 

mergina geria vandenįgerai

 

Individualios šulinių dotacijos buvo įvestos 1997 m. ir nuo to laiko Kilkenio apygardos taryba išmokėjo daugiau nei 1.5 mln. EUR dotacijų daugiau nei 1000 pareiškėjų. Dotacijų schemą Aplinkos departamento vardu administruoja Kilkenio apygardos taryba.

Schemos tikslas – padėti tiekti arba gerinti senesnius nei septynerių metų vidaus reikmenis. Prieš atliekant bet kokius darbus, turi būti gautas Kilkenny apygardos tarybos sutikimas. Gavusi paraiškos formą, Kilkenio apygardos taryba surengs patikrinimą, siekdama išsiaiškinti, ar pareiškėjas turi teisę gauti dotacijos pagalbą. Didžiausia galima dotacijos pagalba yra 75 % darbų kainos, iki 2031.58 EUR vienam pareiškėjui.

Prašymo formas ir aiškinamąjį memorandumą galite gauti Kilkenio apygardos tarybos sanitarinių paslaugų skyriuje tel. 056/7794048 el. paštas: sanitary@kilkennycoco.ie

 

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do