Planavimo leidimų terminai

Daugumos planavimo leidimo atvejų laikas:

Etapas

Tvarkaraštis  

Veikla

Vieši pranešimai 

 

Pranešimas paskelbtas laikraštyje ir svetainėje paskelbtas pranešimas.

Prašymo kvitas

Dvi savaitės

Paraiška turi būti pateikta per dvi savaites nuo pranešimo laikraštyje paskelbimo.

Pateikimai/pastabos

Penkios savaitės

Pastabas / pastabas galima pateikti per pirmąsias penkias savaites nuo paraiškos gavimo.

Pranešimas apie sprendimą

Aštuonios savaitės

Planavimo institucija praneša apie savo sprendimą dėl paraiškos per aštuonias savaites nuo paraiškos gavimo. (Arba jie gali paprašyti papildomos informacijos.)

Kreiptis

Keturios savaitės

Sprendimas gali būti skundžiamas An Bord Pleanala per 28 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Galutinė dotacija

Keturios savaitės

Jei sprendimas nebus apskųstas An Bord Pleanala, planavimo institucija išduos galutinį leidimą.

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do