Pagrindinės Kilkenio miesto ir aplinkos plėtros plano strategijos variantas Nr. 1

2000–2010 m. planavimo ir plėtros aktai

Pranešimas apie 1–2008 m. Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros plano 2014 pakeitimą, pavadintą „Pagrindinės strategijos variantas Nr. 1“, apimantis Plėtros plano strategijos, būsto strategijos ir potvynių rizikos vertinimo pakeitimus bei atitinkamus Loughmacask vietinės teritorijos plano pakeitimus

Kilkenio rajono taryba, kuri yra Kilkenio rajono planavimo institucija, ir Kilkenio apygardos taryba, kuri yra Kilkenio apygardos planavimo institucija, keitė 2008 m. Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros planą atitinkamuose 11 m. liepos 18 ir 2011 d. tarybos posėdžiuose, siekdamos:

Įtraukti pagrindinę strategiją, kuri leis Plėtros planą suderinti su Pietryčių regiono regioninio planavimo gairių 2010–2022 m. nuostatomis pagal 2010 m. Planavimo ir plėtros įstatymo reikalavimus.

Įvairią 2008–2014 m. plėtros plano kopiją galima apžiūrėti Planavimo skyriuje, County Hall, John Street, Kilkenny, taip pat Planavimo skyriuje, Rotušėje, High Street, Kilkenny darbo valandomis. Tarybų interneto svetainės.

Martinas MullallySimonas Waltonas
A/Paslaugų planavimo direktoriusA/Paslaugų direktorius
Kilkenio apygardos tarybaKilkenio rajono taryba


26 liepos 2011

 

Atsisiųskite variantų dokumentus čia

Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros plano 1 variantas .PDF 2 MB

1 variantas Kilkenny miesto ir apylinkių zonavimo žemėlapis .PDF 1.9 MB

Strateginis potvynių rizikos įvertinimas Kilkenny apygardos ir miesto bei apylinkių plėtros planams PDF 7.8 MB

 

Archyvuota medžiaga

Atsisiųskite vadovo ataskaitą apie pasiūlymus dėl 1 varianto

Atsisiųskite Sprendimą dėl SEA ir AA dėl 1 siūlomo keitimo pakeitimų PDF 167 KB

Pranešimas apie siūlomą Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros plano 2008–2014 m. pakeitimą, pavadintą „Pagrindinės strategijos variantas Nr. 1“, apimantis Plėtros plano strategijos, būsto strategijos ir potvynių rizikos įvertinimo pakeitimus ir atitinkamus Loughmacask vietinės teritorijos plano pakeitimus

Kilkenny miesto taryba ir Kilkenio apygardos taryba, kurios yra Kilkenio miesto ir Kilkenio miesto apylinkių planavimo institucijos, atitinkamai siūlo pakeisti Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros 2008–2014 m. planą, kad:

Įtraukti pagrindinę strategiją, kuri leis Plėtros planą suderinti su Pietryčių regiono regioninio planavimo gairių 2010–2022 m. nuostatomis pagal 2010 m. Planavimo ir plėtros įstatymo reikalavimus.

Kartu su siūlomu variantu pateikiamos aplinkos atrankos ataskaitos – strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos ataskaita ir tinkamo vertinimo ataskaita, parengta atitinkamai pagal 2004 m. Planavimo ir plėtros (Strateginio aplinkos vertinimo) reglamentus ir Buveinių direktyvą; ir juos galima apžiūrėti.

Siūlomų pakeitimų ir aplinkosaugos ataskaitų kopijas galima apžiūrėti šiose vietose nuo 26 m. gegužės 29 d., ketvirtadienio, iki birželio 2011 d., trečiadienio (abi datos imtinai, išskyrus valstybines šventes) darbo valandomis nuo pirmadienio iki penktadienio:

Planavimo skyrius, Kilkenny Borough taryba, Rotušė, High Street, Kilkenny.9–1 val. ir 2–5 val
Planavimo skyrius, County Hall, John Street, Kilkenny.9–1 val. ir 2–4 val

Kopiją taip pat bus galima viešai apžiūrėti County bibliotekoje, Johns Quay, Kilkenny ir filialinėje bibliotekoje, Loughboy įprastomis darbo valandomis.
Siūlomo varianto kopiją nuo 26 m. gegužės 2011 d. galima peržiūrėti tarybų svetainėse www.kilkennycity.ie ir www.kilkennycoco.ie.

Planavimo institucijoms galima pateikti rašytines pastabas arba pastabas dėl siūlomo keitimo ir su jais susijusių aplinkosaugos ataskaitų, pažymėtų „Pateikimai, susiję su variantu Nr. 1 – Kilkenny City & Environs plėtros planas“, Tarnybos tarnybos direktoriui Kilkenny Borough tarybos rotušėje, High Street, Kilkenny arba Paslaugų planavimo direktoriui, Kilkenio apygardos taryba, County Hall, John Street, Kilkenny nuo 26 m. gegužės 2011 d. iki 4 m. birželio 29 d., trečiadienio, 2011 val. arba galite pateikti paraiškas el. Countydevelopmentplan@kilkennycoco.ie

Spausdintos kopijos galima įsigyti Planavimo departamente, Kilkenny Borough taryboje, Rotušėje, High Street, Kilkenny arba Planavimo departamente, County Hall, John Street, Kilkenny už tokias išlaidas: variantas (7 EUR), peržiūra pagal SEA (15 EUR). ), AA seansas (10 €).

Prieš keisdama Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros planą, visus rašytinius ir el. paštu gautus pareiškimus / pastabas, gautas 29 m. birželio 2011 d. arba anksčiau, rajono taryba ir apygardos taryba apsvarstys.

Johnas McCormackas, Kilkenio apygardos tarybos paslaugų, planavimo direktorius

Johnas Mulhollandas, Kilkenny Borough tarybos paslaugų direktorius
16th gegužės 2011

Atsisiųskite siūlomus variantų dokumentus čia

1 m. Kilkenio miesto ir apylinkių plėtros plano variantas Nr. 2008 – pagrindinė strategija PDF 2 MB

Variantas Nr. 1 Kilkenio miesto ir apylinkių zonavimo žemėlapis PDF 2.6 MB

Strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos ataskaita 1 PDF 3.6 MB

Sprendimas dėl siūlomo 1 keitimo SPAV PDF 32 kb

Atrankos ataskaita, skirta tinkamam 1 varianto įvertinimui PDF 205Kb

Bendros būsto strategijos apžvalga PDF 251 kb

Strateginis potvynių rizikos įvertinimas Kilkenny apygardos ir miesto bei apylinkių plėtros planams PDF 7.8 MB

 

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do