Kilkenio apygardos tarybos nuomos prioritetų schema

(Socialinio būsto paramos skyrimo schema)

kovo 2020

Paskirstymo schema pagal

22 m. būsto įvairių nuostatų akto 2009 skirsnis

Socialinio būsto skyrimo nuostatai su pakeitimais 2011 m

Šioje paskirstymo schemoje nustatyta socialinio būsto paramos skyrimo prioritetų tvarka pagal būsto kategoriją ir namų ūkių, kurių būsto poreikį patvirtino Kilkenio apygardos taryba, kategoriją.

Ši schema taikoma visoms Kilkenio apygardos tarybos teikiamoms paramai būstui įsigyti, įskaitant būsto, planavimo ir vietos valdžios departamento finansuojamas socialinio būsto schemas ir nuomos schemas. (Ši schema taip pat taikoma apgyvendinimo pasiūlymams, kuriuos siūlo patvirtintos būsto institucijos)

Atsisiųskite Kilkenny apygardos tarybos nuomos prioritetų schemą 2020.pdf (dydis 226 KB)

Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do