Paskutinis dalykas naktį

  • Išjunkite ir atjunkite visą elektros įrangą, kuri nėra skirta nuolatiniam naudojimui.
  • Prieš atvirą ugnį pastatykite apsaugą nuo kibirkščių.
  • Įsitikinkite, kad visi šildytuvai yra švarūs.
  • Patikrinkite, ar peleninėse ir sėdynėse nerūksta cigarečių galai
  • Uždarykite visas kambario duris
  • Miegokite saugiai
Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do