Laužai

 • Užtikrinkite, kad laužą prižiūrėtų suaugusieji. Niekada nepalikite vaikų vienų prie laužo.
 • Ugnį kurkite tik atviroje vietoje, toliau nuo pastatų, medžių ir oro linijų bei visko, kas gali užsidegti.
 • Nekurkite laužo ant asfalto ar asfalto dangos.
 • Niekada nelipkite ant laužo ar į jį.
 • Nekurkite per aukšto laužo.
 • Niekada nekurkite laužo benzinu ar kitais degiais skysčiais.
 • Nemeskite ant laužo purkštuvų, fejerverkų ar padangų.
 • Nežaiskite šalia laužų.
 • Nelaimės atveju turėkite kibirus vandens.
 • Prieš uždegdami laužus patikrinkite, ar nėra augintinių.
 • Užsikūrus laužui, užpilkite vandens ant žarijų
Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do