Nauja savininkų / mokesčių mokėtojų pareiga, susijusi su nuosavybės perleidimu

2014 m. vietos valdžios reformos įstatymas

2014 m. Vietos valdžios reformos įstatymas numato daugybę vietos valdžios institucijų funkcijų, struktūrų ir finansavimo reformų, taip pat nemažai pakeitimų, susijusių su komerciniais tarifais.


Nauja savininkų / mokesčių mokėtojų pareiga, susijusi su nuosavybės perleidimu

Įstatymo 32 straipsnis nustato -

● Nekilnojamojo turto savininkų arba jų atstovų pareiga informuoti vietos valdžios instituciją, jei tai yra suinteresuota
į apmokestinamąjį turtą perleidžiamas ir keičiasi už tarifus atsakingas asmuo.

● Turtą perleidžiantis asmuo, savininkas arba naudotojas, turi sumokėti visus įkainius
už kurį jis/ji yra atsakingas perdavimo dieną.

Nepranešus Kilkenny apygardos tarybai apie palūkanų pasikeitimą per 14 dienų nuo perdavimo datos, už įsipareigojimų nevykdymą gali būti skirta bauda, ​​nes savininkas prisiima atsakomybę už sumą, lygią neįvykdytų įsipareigojimų dydžiui (iki ne ilgesnė kaip 2 metų atsakomybė).

Ši pareiga įsigalioja 1 m. liepos 2014 d

Atsisiųskite 32 skyriaus pranešimo formą

Taip pat galite susisiekti su tarifų skyriumi, Kilkenny apygardos taryba, County Hall, John Street Kilkenny arba galite el. paštu DebtCollection@kilkennycoco.ie

Visą 2014 m. Vietos valdžios reformos įstatymo tekstą galima rasti adresu www.oireachtas.ie

 

32 m. vietos valdžios reformos įstatymo 2014 skirsnis – Pareiga informuoti reitingų instituciją apie atitinkamo turto perdavimą


Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Pareiga pranešti


1. Kokie yra nauji savininkų įsipareigojimai pagal įstatymo 32 straipsnį?

i) Savininkas privalo pranešti vietos valdžiai, kai pasikeičia asmuo, paprastai atsakingas už jo nekilnojamojo turto tarifus, ty kai pasikeičia nuosavybės teisė, pasikeičia nuomos sutartis arba kai nuomininkas išsikrausto ir negyvena. nedelsiant pakeistas.
(ii) Kai savininkas parduoda turtą, jo pareiga yra sumokėti visus įkainius, už kuriuos jis ar ji yra atsakingas turto perdavimo dieną.


2. Kokie yra nauji okupantų įsipareigojimai pagal įstatymo 32 straipsnį?

A. Išeinantys naudotojai privalo sumokėti visus įkainius, už kuriuos jie gali būti atsakingi iki turto perdavimo arba jų atlaisvinimo iš patalpų datos.


3. Kokiomis aplinkybėmis atsiranda pareiga pranešti vietos valdžios institucijai?

A. Kai turtas perleidžiamas iš vieno asmens kitam, dėl to pasikeistų asmuo, atsakingas už tarifus, ty pasikeistų nuosavybė; arba naudotojo pasikeitimas, įskaitant atvejus, kai naudotojas išvyksta ir turtas tampa laisvas.


4. Ar atsiranda prievolė pranešti, jei turtas parduodamas ir nesikeičia jo valdytojas?

A. Ne. perleidimas, dėl kurio pasikeičia atsakomybė už turto įkainius. Jei nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą pereina iš vieno asmens kitam nepasikeitus jo būstui, su šiuo skirsniu susijusios pareigos netaikomos.

5. Ar atsiranda pareiga pranešti, jei naudotojas išvyksta ir turtas atsilaisvina?

A. Taip, savininkas privalo informuoti vietos valdžios instituciją apie šį pakeitimą, nes išeinantis naudotojas nebebus atsakingas už nekilnojamojo turto tarifus ateityje, todėl bus nustatytas naudotojo, atsakingo už tarifus, pasikeitimas.


6. Ar atsiranda prievolė pranešti, jei laisvas turtas tampa užimtas (ty išnuomojamas/išnuomojamas)?

A. Taip, nekilnojamojo turto savininkas privalo informuoti vietos valdžios instituciją, nes būsimas savininkas dabar bus atsakingas už šio turto tarifus ateityje.


7. Kada/kuriuo momentu atsiranda savininko pareiga pranešti vietos valdžiai?

A. 32 skirsnyje reikalaujama, kad savininkas apie tai praneštų vietos valdžiai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo perdavimo datos. Nuosavybės teisės pereina, kai pardavimas baigtas. Nuomos ir kitų interesų perleidimo atveju tai paprastai nustatoma nuomos sutartyje nurodytą dieną.


8. Kaip savininkas vykdo savo įsipareigojimus? Kokią informaciją savininkas turi pateikti vietos valdžios institucijai?

A. Savininkai privalo pranešti vietos valdžiai perdavimo duomenis ir duomenis apie išvykstantį ir atvykstantį naudotoją. Formą galima rasti vietos valdžios svetainėje. Atsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ir grąžinkite pranešimo formą.


9. Kas privalo pranešti vietos valdžios institucijai apie turto perdavimą, savininkas ar jų advokatas? Ar advokatas gali pranešti savininko vardu?

A. 2 poskyrio a punkte nustatyta, kad savininkas arba kitas asmuo, kurį savininkas raštu įgaliojo veikti jo vardu, privalo apie tai pranešti vietos valdžios institucijai.


10. Kas atsitiks, jei savininkas nepraneš vietos valdžios institucijai apie perdavimą?

A. Jei savininkas per 2 savaites nuo perdavimo dienos raštu nepraneš vietos valdžios institucijai apie nuosavybės perleidimą (arba nuosavybės teisių į turtą perleidimą), jam gali būti taikoma bauda. lygiaverčiai ankstesnio naudotojo neapmokėtų tarifų lygiui iki ne daugiau kaip 2 metų tarifų įsipareigojimų. Bet koks toks lygiavertis mokestis, kurio savininkas nesumoka, liks nuosavybės mokesčiu.

11. Kas atsitiks, jei savininkas perdavimo dieną nesumoka jokių nesumokėtų įkainių, už kurias jis/ji yra atsakingas?

A. Bet kokie įkainiai, kuriuos turto savininkas turi mokėti perdavimo dieną ir nesumokėti, liks už turtą.
Baudos taikymas pagal BK 32 str


12. Kuriuo momentu nustatoma lygiaverčio mokesčio bauda?

A. 32 straipsnio 4 dalyje nustatytas mokestis, lygus iki dvejų metų neapmokėtų palūkanų normų, mokamas nekilnojamojo turto savininkui, kuris nepraneša vietos valdžios institucijai apie nuosavybės teisių perleidimą per dvi savaites nuo turto perdavimo ir jei nesumokėti pervedimo dieną mokėtini įkainiai.
Bauda skaičiuojama pasibaigus 14 dienų, taigi 15 dieną po perdavimo.
Savivaldybei vėliau nei po penkioliktos dienos sužinojus, kad savininkas savo prievolės neįvykdė, taikoma bauda. Šiuo atveju bauda vis tiek būtų suma, lygi palūkanų normoms, kurios liko nesumokėtos iš ankstesnio naudotojo turto / palūkanų už turtą perleidimo dieną, iki ne daugiau kaip dvejų metų palūkanų įsipareigojimų.


13. Ar vėlesnis nesumokėtų įkainių mokėjimas po baudos / lygiaverčio mokesčio paėmimo turi įtakos baudai / lygiaverčiam mokesčiui?

A. Ne ekvivalentiniam mokesčiui (nustatytam 15 dieną po turto perdavimo datos) neturi įtakos vėlesnis neapmokėtų įkainių mokėjimas.
Lygiavertis mokestis imamas, kai turto savininkas nepranešė vietos valdžios institucijai apie perleidimą per 2 savaites nuo perdavimo ir kai turtą perleidžiantis asmuo nesumokėjo visų jam priklausančių įkainių.

14. Ar bauda / lygiavertis mokestis, taikomas savininkui už tai, kad nepranešė vietos valdžios institucijai apie pasikeitusį gyventoją, taip pat taikoma tais atvejais, kai savininkas buvo ankstesnis savininkas?

A. Taip. Savininkas, neatsižvelgiant į tai, ar jis dirba, ar ne, privalo pranešti vietos valdžiai apie nuosavybės perleidimą arba apie tai, kad jį pakeis naujas naudotojas (ty pasikeičia atsakomybė už tarifus). Jei savininkas nepraneša vietos valdžios institucijai ir nesumoka mokėtinų įkainių, jis arba ji turės sumokėti baudą (iki dvejų metų nesumokėtų tarifų), be bet kokios kitos tarifinės prievolės, kylančios iš jo arba jos užsiėmimas anksčiau. Tiek savininko nesumokėti įkainiai, kurie nesumokėti perleidžiant, ir lygiavertis mokestis lieka turto mokesčiu (32 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 5 dalis), jei jie nesumokami.
Mokestis už turtą


15. Ar ankstesnio naudotojo įsiskolinimas tampa turto mokesčiu?

A. Ne, ankstesnio naudotojo atsakomybė už nesumokėtus įkainius netampa mokesčiu už turtą, nebent tas naudotojas yra ir to turto savininkas.

Atsisiųskite 32 skyriaus pranešimo formą

Birželis 26 2014


Kilkenny reklamos logotipas
Kilkenny šūkis: Come See Come Do